Výrobná prevádzka

Poštová adresa

Kontakt

Obalypp s.r.o.
Jesenná 7, Prešov 080 05

Objednávky
+421 948 319 314

Email
obalypp@obalypp.sk


Fakturačné údaje

Obaly PP,s.r.o.
K Surdoku 51/6082
08001 Prešov

IČO: 45 558 418
IČ DPH: SK2023049732Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove odd. Sro. vložka č.23020/PBankové spojenie: ČSOB
číslo účtu: 4011882262/7500
IBAN: SK1975000000004011882262
SWIFT CODE - CEKOSKBX

Konatelia:

Pavol Šarišský +421 915 964 688

Patrik Baloga +421 905 156 625